Welcome To Eduroam Service

Uttaradit Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

(201) 378-0173

Our Services

บริการ

Register

ลงทะเบียนเพื่อขอรับ ชื่อผู้ใช้และ รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน eduroam

Graphics Design

Duis aute irure dolor inreprehen derit voluptate velit esse cillum dolore fugiat nulla pariatur reprehenderit

WordPress Theme

Duis aute irure dolor inreprehen derit voluptate velit esse cillum dolore fugiat nulla pariatur reprehenderit

WordPress Plugin

Duis aute irure dolor inreprehen derit voluptate velit esse cillum dolore fugiat nulla pariatur reprehenderit

About EDUROAM

เกี่ยวกับ eduroam

What's eduroam

เกี่ยวกับ eduroam eduroam เริ่มต้นขึ้นในปี 2546 จากการสาธิตความเป็นไปได้สำหรับการให้บริการงานเครือข่ายโรมมิ่งข้ามเครือข่าย โดยการใช้มาตรฐาน 802.1x ทำงานร่วมกับ Radius Server ของแต่ละสถาบันเพื่อให้บริการกับนักศึกษาและนักวิจัยจากสถาบันสมาชิกจาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ โปรตุเกส โครเอเชีย และ สหราชอาณาจักร

URU eduroam

eduroam (education roaming) เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัยจัดสรรสำหรับนักศึกษาและบุคลากรจากสถานบันสมาชิกเพื่ออำนวยความสะดวกกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในสถานบันสมาชิกให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันทีโดยต้องลงทะเบียน

Other eduroam

การใช้งาน eduroam สำหรับนิสิตและบุคคลากรเมื่อเดินทางไปสถาบันอื่น ซึ่งสามารถเข้าใช้งานระบบ หรือ ดูพื้นที่ให้บริการได้ที่
สถาบันที่ให้บริการ eduroam ในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

How to use eduroam

วิธีการใช้งาน eduroam

Contact info

    5412178326
    708-504-4465
    เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
    โทรศัพท์ 0-5541-6601-20 ต่อ 1852